top of page

HVA
VI GJØR

Dette er oss.

Reefside tilbyr dykkerkurs, fridykkerkurs og andre kurs med havet som hovedelement. Vi gjennomfører restaureringsprosjekter og undervisning om marint liv i samarbeid med universiteter og folkehøgskoler. Vi er dedikert til å beskytte og bevare våre hav og kystområder ved å utdanne og engasjere en bredere befolkning i viktigheten av å ta vare på våre marine ressurser.

 

Våre dykkerkurs gir en unik mulighet til å utforske den fargerike undervannsverdenen, samtidig som man lærer om bærekraftige praksiser for å bevare økosystemene. Våre kurs gir innsikt i det varierte og fascinerende dyrelivet som trives i våre lokale farvann.

 

Sammen kan vi utgjøre en forskjell for havet!

Kurs, seminarer og andre samarbeid

Vi ønsker også å inspirere den neste generasjonen av havvoktere. Vi gir en varm invitasjon til skoler, og tilbyr dem den unike muligheten til å delta i våre transformative marine bevaringsprosjekter. Gjennom spennende undervisning vil vi lære elevene om det rike marine livet og dets betydning for jordens økosystemer. Sammen vil vi skape en aktiv og inspirerende dag for studentene, hvor de får oppleve håndgripelige tiltak for å beskytte havmiljøet, og bli oppmuntret til å bli aktive deltakere i bevaringsinnsatsen for vår dyrebare undervannsverden.

STØTT VÅRT ARBEID.

DONER TIL OSS

Ditt bidrag driver gjenopplivingen av våre hav, bevarer marint økosystem og beskytter den akvatiske biodiversiteten.

Sammen kan vi snu utviklingen og sikre at havets skjønnhet og ressurser blomstrer for kommende generasjoner. Din støtte gjør at vi kan fortsette vårt arbeid i å rydde hav og kyst for søppel.

doner til oss
bottom of page