top of page
Search
  • Martin Hansen

Invasiv Art: Bonnemaisonia hamifera (Trådalge) Tar Over Norske Saltvann

Norske farvann blir stadig mer preget av den invasive arten Bonnemaisonia hamifera, som har etablert seg med stor suksess i saltvannsmiljøene. Denne rødalgen, som opprinnelig kommer fra Stillehavet, har vist seg å være en utfordrende trussel for det lokale økosystemet og har ført til bekymringer blant forskere og miljøvernere.Trådalgen Bonnemaisonia hamifera
.

Bonnemaisonia hamifera, også kjent som trådalgen, er en rødalge som har funnet sin vei til norske kystområder via skipstrafikk og ballastvann. Dens evne til å kolonisere nye områder raskt og formere seg i tette tepper har gjort den til en dominerende kraft i de marine samfunnene. Algen fester seg til steiner, skjell og andre overflater, og dens lange tråder kan danne tette matter som kveiler seg rundt sjøgress og andre marine planter.Effektene av Bonnemaisonia hamifera-invasjonen har vist seg å være betydelige.


Den aggressive veksten av trådalgen har ført til endringer i næringskjeden, da den tar opp plass og ressurser som normalt ville vært tilgjengelige for naturlig forekommende arter. Dette kan ha vidtrekkende konsekvenser for fisk, skalldyr og andre organismer som er avhengige av sunne marine økosystemer.


En annen bekymring er den økologiske likevekten. Bonnemaisonia hamifera har ingen naturlige rovdyr i norske farvann som kan kontrollere dens vekst. Dette gjør at den kan formere seg ubegrenset og skape ubalanser i det marine miljøet.


Hva kan gjøres?


Forvaltning av denne invasive arten er en kompleks utfordring. Å fjerne den manuelt kan være tidkrevende og kostbart, spesielt på grunn av dens sterke feste på underlaget. Kjemiske behandlinger kan også ha uønskede bieffekter på det øvrige økosystemet. Derfor er det viktig å utvikle nøye planlagte strategier for å begrense spredningen av denne algen samtidig som man tar vare på det marine miljøet som helhet.


Forskning og overvåking spiller en nøkkelrolle i å håndtere denne utfordringen. Vitenskapsmenn og forskere samarbeider for å forstå hvordan Bonnemaisonia hamifera påvirker lokale arter, vekstmønstre og miljøet generelt. Dette vil i sin tur hjelpe med å utvikle målrettede tiltak for å begrense dens spredning og minimere dens innvirkning.


Som en nasjon med en sterk tilknytning til havet, er det viktig for Norge å ta denne trusselen på alvor. Ved å investere i forskning, utdanning og samarbeid kan vi håndtere utfordringene som Bonnemaisonia hamifera-invasjonen presenterer og bevare våre verdifulle marine økosystemer for fremtidige generasjoner.Foto: Artsdatabanken
Utdrag fra Artsdatabanken

Les mer om arten her

Comments


bottom of page