top of page
Search
  • Martin Hansen

Et Vannmiljø nær Kollaps ble Reddet - Ålegras, en Suksesshistorie fra Danmark.

Sund Vejle Fjord ble nominert til Nordisk råds miljøpris i 2022. Tusenvis av ålegrasskudd har blitt plantet ut, det er lagt ut store muslingbanker, steinrev og nå kan man se tilbake på en suksesshistorie!


På kysten av Vejle Fjord i Danmark var det for mange alger i vannet, fisken hadde forsvunnet, antall krabber hadde eksplodert og bunnen var dekket av et tykt lag mudder. Høres dette kjent ut?


Sund Vejle Fjord representerer et betydelig marint natur restaureringsprosjekt. Siden 2018 er det blitt plantet over 100 000 skudd av ålegress på et område på litt over 4 hektar. I tillegg er det etablert omtrent 30 hektar med nye blåskjellbanker, 8 hektar med steinrev er blitt skapt, og 34 tonn krabber er blitt høstet. Framdriften i prosjektet og tilstanden til fjordens miljø overvåkes nøye av Syddansk Universitet gjennom en rekke biologiske, fysiske og kjemiske parametere. Prosjektet ferdigstilles i 2023.


Utplanting av Ålegras - et samarbeid mellom private og offentlige aktører


Over en periode på fem år gjorde det mulig for Sund Vejle Fjord prosjektet å gjennskape fjordens biologiske mangfold. Med et budsjett på 25 millioner kroner iverksatte de 4 marine naturgjenoppretningstiltak:


1. Reetablering av fortidens Ålegraseng

(Foto: Sund Vejle Fjord)


2. Utlegging av nye muslingbanker

Musling ble lagt ut for å forbedre vannkvaliteten og støte oppunder prosjektet som helhet. Musling tilbyr et hjem til små fiskeyngel og andre arter.


Muslinganlegg i Vejle Fjord (Foto: Sund Vejle Fjord)
Muslinganlegg i Vejle Fjord (Foto: Sund Vejle Fjord)

Muslingene høstes og samles opp til utlegging (Foto: Sund Vejle Fjord)
Muslingene høstes og samles opp til utlegging (Foto: Sund Vejle Fjord)

Kunstige muslingbanker lagt ut (Foto: Sund Vejle Fjord)
Kunstige muslingbanker lagt ut (Foto: Sund Vejle Fjord)

3. Etablering av steinrevUtlegging av Stein (Foto: Sund Vejle Fjord)
Utlegging av Stein (Foto: Sund Vejle Fjord)

Utlagte Stein på Havbunnen
Utlagte Stein på Havbunnen

Stein klare til å legges ut (Foto Sund Vejle Fjord)
Stein klare til å legges ut (Foto Sund Vejle Fjord)

4. Oppfisking av Krabber
Fotograf: Sund Vejle Fjord
Ålegrasenger sett ovenfra: Foto: Sund Vejle Fjord

Flere aktører slenger seg på


Prosjektet har vært til inspirasjon og tiden er virkelig inne for Maritime Restaureringsprosjekter.

  • Aalborg Kommune i Danmark Etablerer nå mindre stenrev - Les om prosjektet Her

  • Foreningen Køge Bugt Stenreve er i gang med 'Projekt øge Bugt Marine Park' - Les om prosjektet her

  • Stenrev etableres i Roskilde Fjord - Les om prosjektet her

Comments


bottom of page