top of page

1. Generelt

Eieren av dette nettstedet er Reefside, et norsk selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer:  NO 821 973 562 MVA. Reefside ligger i Agnes Torg 6, 3292 Stavern. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i følgende Brukervilkår.

2. Lovlig bruk

Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet er utelukkende til din personlige bruk, og du kan ikke bruke det i kommersiell øyemed. Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet til kommersiell bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av nettstedet vårt, uten forvarsel. Slike tiltak kan, uten forvarsel, innebære, men begrenser seg ikke til, at vi kansellerer din bestilling, nekter deg tilgang til nettstedet vårt eller tar rettslige skritt.

3. Opphavsrett til åndsverk

Alt materiale, innhold og data som legges ut på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, fotografier, priser osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra Norwegian Air Shuttle ASA.

4. Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Reefside fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller Reefside seg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.

5. Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet leveres «som det er». Reefside tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. Reefside kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er lenket til disse. Reefside kan heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet, eller på et nettsted som er lenket til disse.

6. Endring av nettstedet

Vi forbeholder oss retten til å utføre forbedringer eller endringer i forhold til informasjon, tjenester, produkter og annet innhold på nettstedet vårt på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

7. Endring av brukervilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre, tilrettelegge, legge til eller fjerne deler av disse Brukervilkårene på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Dersom du fortsetter å bruke dette nettstedet, samtykker du i disse endringene av Brukervilkårene.

bottom of page