top of page
IMG_6023.JPG

Tilskudd.

Tilskudsordninger har vært en nøkkel i vår prosess. Dette har gjort at vi kan utvikle oss og skalere vårt arbeid til nye høyder.

Larvik Kommune

Miljørn Larvik Kommune 2022

Tildelt: NOK 40 000

Til innkjøp av utstyr for rydding av Marin søppel.

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond 2022

Tildelt: NOK 40 000

Tilrettelegge appen Divemap for at brukere kan registrere funn av søppel og/eller farlig avfall under vann. Informasjonen som blir registrert vil være synlig for alle brukerne med rapportering til havforskningsinstituttet/Marfo.

Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond 2022

Tildelt: NOK 80 000

Dykkeskolen har kartlagt søppel under vann på kysten av vestfold fylke og planlegger å arrangere fem store ryddeaksjoner med i løpet av 2023/2024. 

bottom of page