top of page

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.reefside.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

For å ha tilgang til Mine Sider må du registrere deg som bruker av nettbutikken. Det er gratis å ha denne kontoen. Du kan når som helst avslutte denne kontoen via Min side.

Spørsmål angående betaling kan gjøres til Reefside direkte eller til post@reefside.no Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelslovenkredittkjøpsloven.

 

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

1. Parter
Selger er Reefside, Agnes Torg 6, 3292 Stavern. Org.nr.: 821 973 562, telefon: +47 48 07 93 98, e-post: post@reefside.no og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når den er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 09. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte bestillingen og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelser i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt på www.reefside.no
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar forbehold om at skrivefeil, trykkfeil, feil i bilder og feil i beholdning kan forekomme – noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom tjenesten er utsolgt eller feilvurdert. Ved utsolgtsituasjoner vil vi prøve å informere deg om dette.

4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøp vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.

5. Betaling
Du betaler trygt med eksterne løsninger vår vår nettside sine tredjeparts løsninger. 

6. Reklamasjon og Garanti
Dersom produktene eller tjenesten har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet.

Ved bestilling av alle typer apparatdykkerkurs får du ingen refusjon dersom du kansellerer kjøpet eller ikke anskaffer godkjent legeattest 14 dager før kursstart. 

Ved bestilling av alle andre tjenester kan du avbestille og kreve refusjon inntil 14 dager før kursstart. Ved avbestilling etter dette vil vi ikke kunne refundere kjøpet. 

7. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Tilbakebetalingen skjer da i Reefside Checkout til det kortet som er registret der. Ved bytte av størrelse må man bestille varen på nytt. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt ekskludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i original emballasje, sammen med angrerettskjema og kvittering. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan du laste ned her »

8. Personopplysninger
Vi er opptatt av personvern og sikkerhet for kundene våre. Kontaktopplysningene dine brukes til å håndtere forsendelse, garanti, reklamasjon og angrerett. Vi sender ikke ut reklame til deg med mindre du har samtykket til dette ved å takke ja til å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss. Vi lagrer kun postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om betalingen din går via tredjeparts aktører. Dette er grunnleggende informasjon som vi trenger for å registrere deg, og sende deg varer eller utføre tjenester. 

Historikk med oversikt over dine kjøp slettes ikke, men oppbevares på «Min Side» i nettbutikken vår.

For utfyllende informasjon om personvern på bergans.com, les vår Personvernerklæring. For generell innsikt kan du lese Personopplysningsloven og Personopplysningsforskriften på www.lovdata.no.

 

9. Sikkerhet
Dersom forbruker ikke overholder regler under våre arrangementer foretar vi oss retten til å terminere ditt kjøp og ta deg ut av kurs/arrangement. Dette vil ikke gi deg noe refusjon. 

10. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Ved kjøp i nettbutikk.bergans.com godtar du at Norsk lovgiving skal gjelde. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Har du klager vedrørende personvern kan du sende en mail til post@reefside.no

11. Cookies
Nettstedet bruker kapsler. En cookie er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Vi bruker cookies for å forbedre nettstedets funksjonalitet og bekvemmeligheten for våre kunder. 

12. FORCE MAJEURE
Hendelser som krig, naturkatastrofer, streik, offentlige beslutninger, mislyktes leveranser fra underleverandører og lignende hendelser utenfor Reefside sin kontroll, som ikke er rimelig forutsigbar, går under force majeure, noe som betyr at Reefside frigjøres fra sine forpliktelser til å oppfylle kontraktsfestede avta

bottom of page